W ramach działań profilaktycznych realizowanych przez naszą szkołę 21 marca 2018r. odbyło się spotkanie uczniów kl.5 i 6 KSP z funkcjonariuszami Policji: panem Danielem Chrostowskim– dzielnicowym z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni oraz panem Krzysztofem Kamerką – aspirantem sztabowym z Komisariatu Policji w Gdyni. Tematem spotkania było bezpieczeństwo w sieci. Policjanci starali się uświadomić dzieciom, że Internet, który jest olbrzymim dobrodziejstwem naszych czasów, niesie ze sobą liczne zagrożenia. Jednym z nich jest cyberprzemoc. Omówione zostały najczęściej występujące formy przemocy z wykorzystaniem sieci i telefonu komórkowego: nękanie, straszenie, publikowanie ośmieszających zdjęć i filmów, szantaż, podszywanie się za kogoś innego, pisanie obraźliwych komentarzy i wyzwisk. Pan policjant ostrzegał uczniów przed pochopnym udostępnianiem w Internecie swoich danych osobowych, zdjęć i filmów. Zwrócił także uwagę na konieczność ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci. Zachęcał uczniów do tego, aby w sytuacji zagrożenia szukali wsparcia u dorosłych – rodziców, nauczycieli i innych zaufanych osób.
Wizyta przedstawicieli Policji w naszej szkole z pewnością przyczyni się do wzrostu świadomości uczniów na temat niebezpieczeństw, na jakie narażone są w wirtualnym świecie.