Podpisana kolejna umowa o współpracy z uczelniami wyższymi!
Współpracujemy z Wydziałem Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni.

Dnia 5 marca 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Zespołem Szkół Katolickich im. Jana Pawła II, a Wydziałem Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni. Umowę podpisał kanclerz ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz oraz Rektor Akademii Morskiej w Gdyni Prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski oraz Dziekan Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski.
Obie strony deklarują potrzebę podjęcia współpracy dotyczącej między innymi następujących obszarów:
• umożliwienia organizacji przez pracowników naukowo-dydaktycznych zajęć edukacyjnych i wykładów w uzgodnionej formule i zakresie,
• wspomagania w sferze dydaktycznej szczególnie uzdolnionych uczniów umożliwiając w uzgodnionym zakresie organizacje projektów badawczych.
Strony liczą na owocną współpracę!