Podstawowe informacje

Egzamin maturalny z informatyki sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia wymagania z zakresu tego przedmiotu określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego w zakresie rozszerzonym i podstawowym.
Egzamin maturalny z informatyki może być zdawany wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym.
Egzamin ma formę pisemną, trwa 210 minut i składa się z dwóch części:
a) część pierwsza trwa 60 minut i polega na rozwiązaniu zestawu zadań bez korzystania z komputera,
b) część druga trwa 150 minut i polega na rozwiązaniu zadań przy użyciu komputera.
W przygotowaniu do egzaminu maturalnego z informatyki można wykorzystać dotychczasowe arkusze maturalne, które znajdują się na stronie internetowej CKE  Arkusze
Pomocny jest również informator przygotowany przez CKE Informator
Próbny egzamin maturalny z informatyki odbył się w styczniu. Arkusze przygotował zespół z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Arkusz 1

pdf

Arkusz 2

pdf