Najbliższe spotkania z wychowawcami odbędą się we wtorek 23 stycznia 2018 roku. Rodziców uczniów szkoły podstawowej zapraszamy na godzinę 17.00, rodziców uczniów gimnazjum i liceum na godzinę 18.00. Spotkania odbędą się w salach lekcyjnych według planu wywieszonego na drzwiach wejściowych szkoły.
W tym dniu lekcje są skrócone i obowiązuje rozkład godzin według planu B – (godziny zajęć dydaktycznych: www.katolik.info – uczniowie / niezbędnik ucznia).
Serdecznie zapraszamy.