Wieczór 5 stycznia był Wigilijnym Spotkaniem Opłatkowym dla absolwentów Gimnazjum i Liceum Katolickiego. Spotkanie w świątecznym nastroju rozpoczęło powitanie przez przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Martę Płoska oraz naszego absolwenta Mikołaja Szoja. Dyrektor ZSK Pan Dariusz Kruca powitał zgromadzonych absolwentów i odczytał fragment Ewangelii wg. św. Łukasza o narodzeniu Chrystusa. Przemówił również Ks.prof. Wojciech Cichosz składając życzenia, inicjując modlitwę oraz wspólny śpiew kolęd. Absolwenci różnych roczników dzielili się opłatkiem, składali życzenia sobie nawzajem i licznie zgromadzonym nauczycielom. Mamy nadzieję, że w jeszcze liczniejszym gronie spotkamy się za rok.

ZOBACZ ZDJĘCIA