W dniu 11 grudnia 2017 r. w siedzibie naszej szkoły odbył się wykład Pana dr Szymona Ziętkiewicza z Katedra Biologii Molekularnej i Komórkowej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego pt. „Związek struktury z funkcją białek enzymatycznych”.
20171211_1
W wykładzie wzięło udział 46 zainteresowanych uczniów z naszego Liceum.
Dr Szymon Ziętkiewicz omówił przestrzenną strukturę białka na czterech poziomach:
• struktura pierwszorzędowa białka – ilość, rodzaj i sekwencja aminokwasów w łańcuchu polipeptydowym,
• struktura drugorzędowa białka – przestrzenne ułożenie fragmentów łańcuchów polipeptydowych, tj. struktury alfa i beta,
• struktura trzeciorzędowa białka – wzajemne położenie elementów struktury drugorzędowej jako konsekwencja odziaływania hydrofobowego wody,
• struktura czwartorzędowa białka – wzajemne położenie łańcuchów polipeptydowych oraz ewentualnie struktur niebiałkowych.
Ponadto przedstawił rodzaje i funkcje wybranych białek:20171211_2
• transport – hemoglobina, transferryna
• magazynowanie – ferrytyna
• kontrola przenikalności błon – regulacja stężenia metabolitów w komórce
• regulatorowa – reguluje przebieg procesów biochemicznych.
oraz
• kataliza enzymatyczna – budowa i rola centrum aktywnego ze szczególnym uwzględnieniem procesów katalizowanych przez katalazę i anhydrozę węglanową.