Dnia 13 grudnia 2017 r. została podpisana umowa pomiędzy Zespołem Szkół Katolickich im. Jana Pawła II, a Wydziałem Mechanicznym Akademii Morskiej w Gdyni. Umowę podpisał Kanclerz ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz oraz Dziekan Wydziału Mechanicznego prof. dr hab. inż. Andrzej Miszczak.

Obie strony deklarują potrzebę podjęcia współpracy dotyczącej między innymi następujących obszarów:
• umożliwienia organizacji przez pracowników naukowo-dydaktycznych zajęć edukacyjnych i wykładów w uzgodnionej formule i zakresie,
• umożliwienie uczniom uczestnictwa w działalności studenckich kół naukowych,
• wspomagania w sferze dydaktycznej szczególnie uzdolnionych uczniów umożliwiając w uzgodnionym zakresie organizacje
projektów badawczych.

 
Przy okazji wizyty Kanclerz ZSK wraz z dyrektorem KLO mgr inż. Leszkiem Ciesielskim mieli okazję zapoznać się z bazą laboratoryjną Wydziału. Do szczególnego wydarzenia należała wizyta w Katedrze Fizyki. Kierownik Katedry Prof. dr hab. Zbigniew Otremba oraz goście wizytowali zajęcia laboratoryjne, w których brali udział uczniowie naszej szkoły pod opieką Pani mgr Renaty Stolarczyk.
Strony liczą na dalszą owocną współpracę!
ZOBACZ ZDJĘCIA