Zwyczajem szkolnym, jak co roku w okresie Adwentu, odbywają się klasowe Roraty. Każda klasa wraz z wychowawcą uczestniczy w „klasowej” mszy świętej.
 Obecność i modlitwa na Eucharystii ma nas dobrze przygotować na święta Bożego Narodzenia.