29 listopada uczniowie klas biologiczno – chemicznych mieli okazję wysłuchać wykładu dr hab. Piotra Rutkowskiego pt. Ewolucja autotrofów – od pojedynczej komórki do mamutowca olbrzymiego”.  Podczas wykładu Pan profesor przedstawił historię ewolucji organizmów autotroficznych od prokariotycznych sinic do najbardziej zaawansowanych okrytozalążkowych, oraz przedstawił kierunki ewolucji świata autotrofów.
ZOBACZ ZDJĘCIA