Katecheci zapraszają uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalnej do udziału w Konkursie Biblijnym z Księgi Wyjścia.
Przebieg eliminacji:
I etap– szkolny – 11 stycznia 2018 r. (czwartek), godz. 13.00
II etap – rejonowy – 9 marca 2018 r. (piątek), godz. 13.30
III etap wojewódzko-metropolitalny – 12 maja 2018 r. (sobota), godz. 10.00 – Rumia
Celem Konkursu Biblijnego jest:
1.         Ukazanie Pisma Świętego jako źródła wiary i zachęta do jego indywidualnej lektury.
2.         Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy.
3.         Promowanie osiągnięć uczniów.
Zapraszamy uczniów na przygotowania do Konkursu Biblijnego we wtorki lub środy o godzinie 15.20, sala G4