25 października br. uczniowie naszego Liceum wzięli udział w zajęciach organizowanych na Politechnice Gdańskiej. Temat zajęć brzmiał: „Podstawy modelowania i motion trackingu”, a prowadzone były przez dwójkę studentów – członków koła naukowego Vertex. Ćwiczenia odbywały się w pracowni komputerowej w nowym budynku Wydziału ETI. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat grafiki komputerowej i animacji.