Katolickie Liceum Ogólnokształcące znalazło się wśród pięciu najlepszych liceów ogólnokształcących w Trójmieście i umieszczone zostało na trzecim miejscu w Gdyni w rankingu opublikowanym przez Dziennik Bałtycki.
Przy tworzeniu zestawienia brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego za lata 2015-2017. Narzędziem oceny szkół jest tzw. Edukacyjna Wartość Dodana (EWD) – zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania.
Ta metoda pomiaru jakości nauczania i postępów w nauce, w przypadku liceów, polega na porównaniu indywidualnych wyników z egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. Pozwala ocenić ewaluację pracy liceum, czyli określić postęp w zdobywaniu wiedzy i umiejętności u grupy uczniów poprzez zestawienie tego, z czym przyszli do szkoły, z wynikami, z jakimi ją opuszczają.
Serdecznie gratulujemy!