„Potrzebujemy Ciebie, zmartwychwstały Panie, także i my, ludzie trzeciego tysiąclecia! Zostań z nami teraz i po wszystkie czasy. Spraw, by materialny postęp ludów nigdy nie usunął w cień wartości duchowych, które są duszą ich cywilizacji. Prosimy Cię, wspieraj nas w drodze. W Ciebie wierzymy, w Tobie pokładamy nadzieję, bo Ty jeden masz słowa życia wiecznego”

(Papież Jan Paweł II, Orędzie wielkanocne 2005, ostatnie)

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II I WIELKIE TEMATY
FINAŁ WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH
EDYCJA 2017
„IDŹMY NAPRZÓD Z NADZIEJĄ”
17 października 2017 roku

PROGRAM GALI FINAŁOWEJ
Część I – przesłuchania w kategorii Recytacja, godz. 12:00:
sala L4 – Szkoły Podstawowe,
sala L5 – Gimnazjum.
Część II – Gala Finałowa, godz. 14:00:
1. Powitanie zgromadzonych Gości przez Ks. Profesora Wojciecha Cichosza – Kanclerza Szkoły – i Pana mgr Dariusza Krucę – Dyrektora Szkoły.
2. Przedstawienie idei Konkursu „Święty Jan Paweł II i Wielkie Tematy”.
3. Montaż poetycki pt.„Idźmy naprzód z nadzieją” w wykonaniu młodzieży Katolickiej Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Katolickiego im. Jana Pawła II.
4. Wręczenie nagród w kategoriach: Recytacja, Literatura, Malarstwo i rzeźba.
5. Podziękowanie zebranym za udział w Finale Wojewódzkiego Konkursu „Święty Jan Paweł II i Wielkie Tematy – Idźmy naprzód z nadzieją” i zaproszenie na Edycję 2018.
Wojewódzkie Komisje Konkursowe: 
Kategoria – Recytacja:
Komisja dla szkół gimnazjalnych (sala L5):
p. mgr Mariusz Żarnecki – przewodniczący,
p. mgr Halina Górska,
p. mgr Maciej Kornecki.
Komisja dla szkół  podstawowych (sala L4):
p. dr Agnieszka Żynis-Aleksander – przewodnicząca,
p. mgr Joanna Meller,
p. mgr Ewa Prokop.
Kategoria – Literatura:
p. dr Agnieszka Żynis-Aleksander – przewodnicząca,
p. mgr Maciej Kornecki,
ks. mgr Jakub Zinka.
Kategoria – Malarstwo i rzeźba:
p. mgr Mariola Błaszczuk – przewodnicząca,
p. dr Beata Chlewicka,
p. mgr Paweł Zajkowski.