W piątek 22 września dziewięciu uczniów naszego liceum uczestniczyło w seminarium na Wydziale ETI Politechniki Gdańskiej. Seminarium zostało zorganizowane z okazji 65-lecia Wydziału ETI, a ponieważ nasza szkoła współpracuje z Politechniką Gdańską, otrzymaliśmy zaproszenie na to wydarzenie. Podczas wykładów kolejni prelegenci – przedstawiciele wszystkich kierunków Wydziału ETI – omawiali, czym się zajmują, prezentowali swoje osiągnięcia oraz program studiów. Na zakończenie zabrała głos Przewodnicząca Wydziałowej Rady Studentów i przedstawiła, jak płynie życie studentów na Politechnice Gdańskiej.