4 września 2017 r. mszą świętą  rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny.  Jest on ważny dla naszej wspólnoty, gdyż jest to rok jubileuszu 25-lecia  gdyńskiego „Katolika”, a zarazem – pierwszy rok reformy edukacji i pierwszy rok istnienia nowej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II. W związku z tym  Ks. Kanclerz  – prof. Wojciech Cichosz – odprawiając  w dniu rozpoczęcia roku szkolnego mszę  św.,  podkreślił wagę samodyscypliny i zaufania Jezusowi. Organ Prowadzący Szkołę – Proboszcz parafii pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli w Gdyni Obłużu: ks. prałat dr Sławomir Decowski  – uroczyście przywitał uczniów klas czwartych, piątych, szóstych i siódmych Szkoły Podstawowej. Wręczył nominację na Dyrektora Katolickiej Szkoły Podstawowej panu Dariuszowi Krucy oraz powołanie na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego panu mgr inż. Leszkowi Ciesielskiemu.
Zgodnie z wieloletnią tradycją, nowy rok szkolny zainaugurowany został uderzeniem w gong kościelny przez Ks. Kanclerza.
ZOBACZ ZDJĘCIA