7 kwietnia uczniowie klasy I A liceum wzięli udział w zajęciach na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas zajęć laboratoryjnych uczniowie mieli okazję przygotować i wybarwić preparaty bakteryjne metodą Grama. Metoda ta pozwala doświadczalnie zróżnicować te bakterie na dwie grupy (Gram-dodatnie i Gram-ujemne) ze względu na różnice w budowie ściany komórkowej. Zajęcia były bardzo ciekawe i  pouczające.