W czwartek 11.05.2017 r. 11 osób z klasy II KLO wzięło udział w ostatnim spotkaniu w tym roku szkolnym w ramach doradztwa zawodowego, które również odbyło się w Fundacji Gospodarczej w Gdyni. Uczestnicy w czasie trwających warsztatów mieli szansę zastanowić się nad wartościami i priorytetami, którymi chcieliby kierować się w swojej przyszłej pracy. Ponadto młodzież poznała typy temperamentów i w sposób świadomy dobierała zawody, które pasowały do danego typu. Analizowała również jakiego zawodu nie powinien wykonywać np: sangwinik, choleryk, flegmatyk czy też melancholik.
Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze. Młodzież bardzo aktywnie uczestniczyła we wszystkich edukacyjnych ćwiczeniach indywidualnych oraz grupowych.
Do najciekawszych zagadnień poruszanych na spotkaniu zaliczyć należy:
• Analizę czynników wpływających na dokonywanie wyborów edukacyjno-zawodowych.
• Diagnozę typu temperamentu.
• Analizę wartości zawodowych.
• Ćwiczenia pomagające rozpoznawać swoje umiejętności i kompetencje.
• Kwestionariusz Scheina.
Warsztat podobnie jak poprzednie prowadziła pani psycholog Anna Dąbrowska, która na zakończenie zajęć zaprosiła młodzież do indywidualnych spotkań 18.05 w naszej szkole.
ZOBACZ ZDJĘCIA