W czwartek 27.04.2017 r. 12 osób z klasy II AB ponownie wzięło udział w warsztatach z doradztwa zawodowego, które odbyły się w Fundacji Gospodarczej w Gdyni.
Na wstępie warsztatów prowadząca wyjaśniła cel spotkania oraz omówiła program zajęć.
Młodzież już na samym początku w ramach samopoznania miała okazję zaprezentować się w oparciu o pocztówki z serii „Magia słowa”. Następnie uczestnicy określili priorytety i kierunki decydujące o wyborze zawodu. Jednogłośnie stwierdzono, że istotnymi kryteriami w tej kwestii są:
• Umiejętności/zdolności
• Pasje zainteresowania
• Wynagrodzenie
• Możliwości rozwoju
• Wartości
• Stan zdrowia
• Osobowość
• Tradycje rodzinne
Tym razem warsztat wzbogacony był o prezentację oraz film Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt: ”Zawód naukowiec”.
Druga część spotkania oparta była na metodach aktywizujących. Młodzież badała profil zainteresowań i preferencje zawodowe wykorzystując do tego celu test Scheina.
Ostatnim punktem programu był wykład o typach temperamentu. Spotkanie zakończyło się podsumowaniem i ewaluacją warsztatów.
ZOBACZ ZDJĘCIA