Dnia 24 kwietnia odbyła sięGdyńska Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych. Każda szkoła przygotowała punkt informacyjny, w którym uczniowie klas trzecich gimnazjum mogli uzyskać wyczerpujące informacje dotyczące ofert edukacyjnych poszczególnych placówek. Giełdzie towarzyszyły występy artystyczne promujące każdą ze szkół. Nasze Liceum Katolickie zapoznało zainteresowanych uczniów z zasadami i terminem rekrutacji oraz aktualną ofertą dydktyczną.
ZOBACZ ZDJĘCIA