Czcigodny Księże Proboszczu!
Czcigodny Księże Kanclerzu!
Szanowni Dyrektorzy!
Drodzy Nauczyciele, Pracownicy Szkoły, Uczniowie i Rodzice!
W imieniu Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Katolickich w Gdyni pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy. Niech czas świętowania Triduum Paschalnego będzie dla Państwa okresem głębokich przeżyć duchowych, a radość płynąca ze zmartwychwstania trwa w Waszych sercach nie tylko w czasie tych świąt, ale przez cały rok.
Niech moc zmartwychwstałego Chrystusa „pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, zapala w sercach wierzących nadzieję i radość”. Chrystus zmartwychwstał, aby człowiek poznał prawdziwe znaczenie istnienia, aby żył pełnią własnego życia: „aby Człowiek żył z Boga i w Bogu” – jak mówił nasz święty Patron – Jan Paweł II.
Chrystus Zmartwychwstał – Prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja!
Samorząd Szkolny