Dnia 3 kwietnia 2017 roku, Wspólnota Szkoły na modlitwie porannej uczciła 12. rocznicę śmierci Jana Pawła II. „Jeśli chcecie zachować pokój, pamiętajcie o człowieku” – te słowa Jana Pawła II z jego trzeciej pielgrzymki do Polski w 1987 r., towarzyszyły 2 kwietnia obchodom 12. rocznicy śmierci Papieża Polaka.
                                                                                                      Ślad Ojca

Stanął jak kiedyś na krakowskim rynku

przy mariackim hejnale wznosząc kielich Ofiary za Ojczyznę

Stanął wśród swoich przy grobie matki

składając pocałunek na kamieniu gorącego serca

Stanął w królewskich podziemiach przy sercu Polski

bijącym wolnością i nadzieją

W domu dzieciństwa wśród wspomnień

w świątyni ocalenia poświęconej modlitwą rodzinnego miasta

na pamiątkę piętrowych czasów

Stanął na polskiej ziemi

Syn zrodzony z chleba i modlitwy

polskiego ludu z orędziem nadziei

by zaśpiewać Abba Ojcze.

ZOBACZ ZDJĘCIA