Wdniu 28 marca uczniowie pierwszej i drugiej klasy Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, po raz kolejny uczestniczyli w Młodzieżowych Spotkaniach z Medycyną na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. W pierwszej części spotkania mieliśmy okazję wysłuchać wykładu dotyczącego wpływu wolnych rodników na organizm człowieka, który przygotowały uczennice ILO w Wejherowie.  Następnie Dr med. Roman Budziński mówił o problemach etycznych i roli empatii w pracy lekarza. Następnie Dr med. Roman Budziński mówił o problemach etycznych i roli empatii w pracy lekarza.  Jest to bardzo ciekawe i trudne zagadnienie, dlatego po zakończonym wystąpieniu, Pan profesor długo odpowiadał na pytania publiczności.
Kolejnym punktem naszego wyjścia było spotkanie z prodziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu, profesorem  dr hab. Przemysławem Rutkowskim, który opowiedział nam o kierunkach studiów na Uniwersytecie  Medycznym. Wyjście dostarczyło uczestnikom wielu ciekawych wrażeń i poszerzyło ich wiedzę na temat zawodu lekarza.