28 lutego bieżącego roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Młodzieżowych Spotkaniach z Medycyną zorganizowanych przez Zakład Prewencji i Dydaktyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku. Podczas spotkania uczniowie wysłuchali trzech wykładów: Somnus – po prostu sen (prezentacja uczniów VI LO w Gdyni), O podróżowaniu w górach wysokich (wykład dr Roberta Szymczaka) i Genetyczne sekrety ludzkiej twarzy (wykład dr hab. Jolanty Wierzby) Uczniowie byli zafascynowani treścią wszystkich wykładów i możliwością pobytu na GUMedzie. Szczególnie zainteresował nas wykład Pani dr hab. Jolanty Wierzby, która mówiła o wadach morfogenetycznych i chorobach genetycznych człowieka.
Tego dnia odwiedziliśmy również Klinikę Okulistyki. Pan dr n. med. L. Glasner przygotował dla nas wykład dotyczący historycznych i współczesnych metod leczenia zaćmy, podczas którego mieliśmy okazję zobaczyć film z operacji wymiany soczewki.