Wspólnota Szkoły rozpoczęła Wielki Post poprzez obrzęd posypania głów popiołem w Środę Popielcową. W pierwszy piątek miesiąca uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej, rozważając mękę i śmierć Chrystusa w odniesieniu do miłości, która nas uzdalnia do życia i buduje naszą wieczność. Obecnie trwamy w przygotowaniu do rekolekcji dla młodzieży i pracowników Szkoły, aby właściwie przeżyć obchody Paschy.