W dniach 20 oraz 22 lutego uczniowie naszej szkoły, biorący udział w projekcie Apps for Good, uczestniczyli w szkoleniu na temat prezentacji. Zajęcia odbyły się w firmie Thomson Reuters i przeprowadzone zostały przez trenerkę tej firmy. Pierwszego dnia nasi wychowankowie przedstawili swoje prezentacje na temat hobby. Następnie otrzymali feedback od trenerki oraz informacje jak tworzyć i przedstawiać prezentacje. Poza samą techniką tworzenia prezentacji w różnych środowiskach, poznali wagę komunikacji niewerbalnej, sposobu mówienia oraz techniki walki ze stresem. Na tej podstawie teoretycznej, nasi uczniowie, przygotowali nowe prezentacje i przedstawili je na kolejnych zajęciach. Widać było ogromny progres w ich umiejętnościach. Trenerka po raz kolejny zwróciła uwagę na dobre i słabsze strony ich prezentacji, wskazując kierunki dalszej pracy. Na koniec, mogliśmy się zapoznać z czołowym produktem firmy Thomson Reuters – programem do zarządzania informacjami Eikon.
ZOBACZ ZDJĘCIA