pg_logo

Porozumienie o objęciu patronatem naukowym i dydaktycznym pomiędzy Politechniką Gdańską a Katolickim Liceum Ogólnokształcącym zostało zawarte 17.09.2014 r. Przedmiotem porozumienia jest współpraca w zakresie edukacji młodzieży w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Gdyni.

29.10.2014 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnik Gdańskiej a Katolickim Liceum Ogólnokształcącym. Strony zadeklarowały obustronną współpracę na rzecz podwyższenia jakości edukacji oraz przygotowania do studiów technicznych uczniów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gdyni.

 

Wydział ETI

Podjęliśmy współpracę z Akademią ETI w dwóch projektach: ETA i PATO.

Szkolny koordynator: Katarzyna Straszkiewicz.

PATO to algorytmika i nauka programowania w języku C++. Zajęcia odbywają się co tydzień w środy 15.30-18.00 w formie wykładów i laboratoriów. Przeznaczone dla uczniów umiejących programować w języku C++ w stopniu zaawansowanym, przygotowujących się do Olimpiady Informatycznej.

Prowadzący: mgr inż. Andrzej Jastrzębski, mgr inż. Krzysztof Pastuszak
Harmonogram zajęć:

Lp.

Data

Tematyka

Prowadzący

1.

07.03.2018 r.  Podstawowe struktury danych  mgr inż. Andrzej Jastrzębski

2.

14.03.2018 r.  Narzędzia programistyczne  mgr inż. Krzysztof Pastuszak

3.

21.03.2018 r.  Sortowanie, kopiec  mgr inż. Andrzej Jastrzębski

4.

04.04.2018 r.  Sortowanie, kopiec  mgr inż. Krzysztof Pastuszak

5.

11.04.2018 r.  Rekurencyjne struktury danych  mgr inż. Andrzej Jastrzębski

6.

18.04.2018 r.  Rekurencyjne struktury danych  mgr inż. Krzysztof Pastuszak

 

ETA to zajęcia dla uczniów szkół licealnych prowadzone przez przedstawicieli różnych kół zainteresowań studentów. Są to spotkania z elektroniką, telekomunikacją i automatyką podejmujące taką tematykę jak rezystory i kondensatory, pomiary w elektronice, wirtualne laboratorium elektroniczne, transmisja danych w systemach telekomunikacyjnych, badania sygnałów bioelektrycznych, cyfrowe układy programowalne, roboty i sterowanie nimi, realizacja nagrań wypowiedzi lektora z wykorzystaniem konsolety cyfrowej czy komputerowy montaż dźwięku. Zajęcia odbywają się w każdą ostatnią środę miesiąca.

Harmonogram zajęć:

Lp.

Data

Tematyka

Prowadzący

1.

28.02.2018 r.  Tworzenie mapy w Unity i funkcjonalności z nią związanych Koło Naukowe Grupa .NET PG

2.

28.03.2018 r.  Radiolokalizacja do zadań specjalnych Koło Naukowe CELL

3.

25.04.2018 r.  Projektowanie gier Koło Naukowe Vertex

 


Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

W ramach tej współpracy uczniowie klasy I liceum zwiedzają Politechnikę Gdańską, zapoznają się z możliwością podjęcia studiów na różnych Wydziałach uczelni, a także uczestniczą w warsztatach dotyczących między innymi energetyki jądrowej.
Uczniowie klasy II poznają tajniki fizyki morza i projektowania okrętów.
Szkolny koordynator: Renata Stolarczyk.