pg_logo

Porozumienie o objęciu patronatem naukowym i dydaktycznym pomiędzy Politechniką Gdańską a Katolickim Liceum Ogólnokształcącym zostało zawarte 17.09.2014 r. Przedmiotem porozumienia jest współpraca w zakresie edukacji młodzieży w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Gdyni.

29.10.2014 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnik Gdańskiej a Katolickim Liceum Ogólnokształcącym. Strony zadeklarowały obustronną współpracę na rzecz podwyższenia jakości edukacji oraz przygotowania do studiów technicznych uczniów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gdyni.

 

Wydział ETI

Podjęliśmy współpracę z Akademią ETI w dwóch projektach: ETA i PATO.

Szkolny koordynator: Katarzyna Straszkiewicz.

PATO to algorytmika i nauka programowania w języku C++. Zajęcia odbywają się co tydzień w środy 15.30-18.00 w formie wykładów i laboratoriów. Przeznaczone dla uczniów umiejących programować w języku C++ w stopniu zaawansowanym, przygotowujących się do Olimpiady Informatycznej.

Prowadzący: mgr inż. Andrzej Jastrzębski, inż. Karolina Stencel
Harmonogram zajęć:

Lp.

Data

Tematyka

Prowadzący

1.

15.02.2017 r.  Podstawowe struktury danych  mgr inż. Andrzej Jastrzębski

2.

01.03.2017 r.  Narzędzie programistyczne  inż. Karolina Stencel

3.

08.03.2017 r.  Sortowanie, kopiec  mgr inż. Andrzej Jastrzębski

4.

15.03.2017 r.  Sortowanie, kopiec  inż. Karolina Stencel

5.

22.03.2017 r.  Rekurencyjne struktury danych  mgr inż. Andrzej Jastrzębski

6.

05.04.2017 r.  Rekurencyjne struktury danych  inż. Karolina Stencel

7.

12.04.2017 r.  Drzewa przedziałowe  mgr inż. Andrzej Jastrzębski

8.

19.04.2017 r.  Drzewa przedziałowe  inż. Karolina Stencel

10.

11.10.2017 r.  Algorytmy grafowe  mgr inż. Andrzej Jastrzębski

 

ETA to zajęcia dla uczniów szkół licealnych prowadzone przez przedstawicieli różnych kół zainteresowań studentów. Są to spotkania z elektroniką, telekomunikacją i automatyką podejmujące taką tematykę jak rezystory i kondensatory, pomiary w elektronice, wirtualne laboratorium elektroniczne, transmisja danych w systemach telekomunikacyjnych, badania sygnałów bioelektrycznych, cyfrowe układy programowalne, roboty i sterowanie nimi, realizacja nagrań wypowiedzi lektora z wykorzystaniem konsolety cyfrowej czy komputerowy montaż dźwięku. Zajęcia odbywają się w każdą ostatnią środę miesiąca.

Harmonogram zajęć:

Lp.

Data

Tematyka

Prowadzący

1.

22.02.2017 r.  Grafika i animacje 2D w grach komputerowych Koło Naukowe VERTEX

2.

29.03.2017 r.  Podstawy robotyki, czyli od czego zacząć? Koło Naukowe SKALP

3.

26.04.2017 r.  Mikrokontrolery firmy Atmel z rodziny XMEGA Koło Naukowe CHIP

 


Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

W ramach tej współpracy uczniowie klasy I liceum zwiedzają Politechnikę Gdańską, zapoznają się z możliwością podjęcia studiów na różnych Wydziałach uczelni, a także uczestniczą w warsztatach dotyczących między innymi energetyki jądrowej.
Uczniowie klasy II poznają tajniki fizyki morza i projektowania okrętów.
Szkolny koordynator: Renata Stolarczyk.