Konkurs matematyczny dla szkoły podstawowej

Współorganizator Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
dla uczniów szkół podstawowych województwa pomorskiego
w roku szkolnym 2018/2019


Zespół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Gdyni
pl. św. Andrzeja 2
81-168 Gdynia

tel. 58 665 42 80

Kontakt

Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursowej

Alina Wandtke

email: matematyka.katolik@gmail.com


Lista laureatów Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

Lista finalistów Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

Listy opublikowano 22 marca 2019 r. o godz. 11:40

Wglądy do prac, po uprzednim umówieniu się przez pocztę elektroniczną, odbędą się w Zespole Szkół Katolickich w Gdyni, pl. św. Andrzeja 2 w terminach:

25 marca 2019 r. poniedziałek 14:20 – 15:20

26 marca 2019 r. wtorek 11:00 – 12:00

Terminy kolejnych etapów konkursu

Stopień

Eliminacje

Miejsce

I – szkolny

14 listopada 2018 r.
godz. 14.00

szkoła macierzysta ucznia

II – rejonowy

14 stycznia 2019 r.
godz. 14.00

według przypisanych rejonów

III – wojewódzki

15 marca 2019 r.
godz. 12.00

Zespół Szkół Katolickich
im. Jana Pawła II w Gdyni
Plac św. Andrzeja 2,
81-168 Gdynia

Arkusze egzaminacyjne

Stopień

Eliminacje

Arkusz

I – szkolny

14 listopada 2018 r.
godz. 14.00

pdf

II – rejonowy

14 stycznia 2019 r.
godz. 14.00

pdf

pdf

III – wojewódzki

15 marca 2019 r.
godz. 12.00

pdf

pdf