Szkolne dokumenty

Statut Zespołu Szkół Katolickich im św. Jana Pawła II w Gdyni

pdf

Statut Katolickiej Szkoły Podstawowej im św. Jana Pawła II w Gdyni

pdf

Statut Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im św. Jana Pawła II w Gdyni

pdf

Program wychowawczo-profilaktycznyKatolickiej Szkoły Podstawowej
im św. Jana Pawła II w Gdyni

pdf

Program wychowawczo-profilaktycznyKatolickiego Liceum Ogólnokształcącego
im św. Jana Pawła II w Gdyni

pdf

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych

pdf

Zasady bezpieczeństwa i regulamin dyżurów nauczycieli

pdf

Regulamin Rady Rodziców w Zespole Szkół Katolickich

pdf

〈 〈 Egzamin ósmoklasisty 〉 〉
〈 〈 Egzamin maturalny 〉 〉