Szkolne dokumenty

Statut Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II

pdf

Statut Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II

pdf

Statut Gimnazjum Katolickiego im. Jana Pawła II

pdf

Statut Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II

pdf

Procedury postępowania nauczycieli Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II

pdf

Program wychowawczo – profilaktyczny Katolickiej Szkoły Podstawowej

pdf

Regulamin organizowania wycieczek i opieki nad uczniami

pdf