Stypendia

Pomoc w przygotowaniu wniosków stypendialnych:
- wychowawcy klas,
- mgr inż. Patrycja Klimowska,
- mgr Katarzyna Szlachcikowska.

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW:

http://www.kuratorium.gda.pl/stypendium-prezesa-rady-ministrow/

STYPENDIUM MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW OŚWIATY I WYCHOWANIA:
http://www.kuratorium.gda.pl/stypendium-ministra-wlasciwego-do-spraw-oswiaty-i-wychowania/

STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO:

https://des.pomorskie.eu/stypendia/-/asset_publisher/1Zk2TXOMHyZ5/content/nabor-wnioskow-o-przyznanie-stypendiow-marszalka-wojewodztwa-pomorskiego-na-rok-szkolny-2018-20-1 redirect=https%3A%2F%2Fdes.pomorskie.eu%2Fstypendia%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_1Zk2TXOMHyZ5%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3

STYPENDIUM W RAMACH PROJEKTU “ZDOLNI Z POMORZA”:

https://des.pomorskie.eu/home/-/asset_publisher/4oncxLCNBt6r/content/stypendia-w-ramach-projektu-zdolni-z-pomorza-na-rok-szkolny-2019-2020?_101_INSTANCE_4oncxLCNBt6r_redirect=%2Fhome

STYPENDIUM W RAMACH POMORSKIEGO PROGRAMU POMOCY STYPENDIALNEJ:

https://des.pomorskie.eu/-/stypendia-w-ramach-pomorskiego-programu-pomocy-stypendialnej-na-rok-szkolny-2019-2020


pdfDO SAMODZIELNEGO ZŁOŻENIA:

 

STYPENDIUM SOLIDARNOŚCI: 

http://www.pomorskafundacja.org.pl/index.php/stypendia/dokumenty

STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA GDYNI:

http://gdynia.pl/bip/edukacja,212/stypendium-miasta-gdyni-dla-uczniow-i-studentow-wyrozniajacych-sie-w-nauce-a-takze-za-osiagniecia-artystyczne-i-sportowe,496642 

STYPENDIUM BURMISTRZA MIASTA RUMIA :

https://rumia.eu/2015/12/05/stypendia/

STYPENDIUM STAROSTY WEJHEROWSKIEGO:

http://www.powiat.wejherowo.pl/index.php?kate=23&men1=86&menu=86

STYPENDIA POMOSTOWE

https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-pomostowe-na-i-rok-studiow-nowa-edycja/#post-9120

STYPENDIUM STAR2STAR

http://paga.org.pl/projekty/indeks-start2star/xi-edycja-indeks-start2star?lang=pl

MOJE STYPENDIUM

http://www.mojestypendium.pl

STUPENDIUM ORLEN

http://www.orlendarserca.pl/PL/NaszaDzialalnosc/ProgramStypendialny/Strony/default.aspx

KRAJOWY FUNDUSZ NA RZECZ DZIECI

http://fundusz.org/2010/05/regulamin-przyznawania-stypendiow-celowych/