Stypendia

Informacji na temat stypendiów udzielają p. Patrycja Klimowska oraz p. Rafał Narajczyk w poniedziałek 26 czerwca oraz środę 28 czerwca 2017 w godz. 9.30 – 11.00 w sali L1

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW:
http://www.kuratorium.gda.pl/stypendium-prezesa-rady-ministrow

STYPENDIUM MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW OŚWIATY I WYCHOWANIA:
http://www.kuratorium.gda.pl/stypendium-ministra-wlasciwego-do-spraw-oswiaty-i-wychowania

STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (linki będą uaktualniane):
http://des.pomorskie.eu/program-wspierania-zdolnych-uczniow/-/asset_publisher/X8s00aMRckMG/content/nabor-wnioskow-o-przyznanie-stypendiow-marszalka-wojewodztwa-pomorskiego-na-rok-szkolny-2016-2017

PROJEKT – POMORSKI PROGRAM POMOCY STYPENDIALNEJ 2015/2016 I 2016/2017 (linki będą uaktualniane):
 http://des.pomorskie.eu/pomorski-program-pomocy-stypendialnej-2015/2016-i-2016/2017

STYPENDIUM SOLIDARNOŚCI: 

http://www.pomorskafundacja.org.pl/index.php/stypendia

 

DO SAMODZIELNEGO ZŁOŻENIA:

STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA GDYNI:

http://gdynia.pl/bip/sprawy-do-zalatwienia,81/stypendium-miasta-gdyni-dla-uczniow-i-studentow-wyrozniajacych-sie-w-nauce-a-takze-za-osiagniecia-artystyczne-i-sportowe,363243

 

STYPENDIUM BURMISTRZA MIASTA RUMIA :

http://um.rumia.pl/2015/09/05/stypendia/

STYPENDIUM STAROSTY WEJHEROWSKIEGO:

http://www.powiat.wejherowo.pl/index.php?kate=23&men1=86&menu=86

Regulamin udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego

pdf