Stypendia

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW:

http://www.kuratorium.gda.pl/stypendium-prezesa-rady-ministrow/

STYPENDIUM MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW OŚWIATY I WYCHOWANIA:
http://www.kuratorium.gda.pl/stypendium-ministra-wlasciwego-do-spraw-oswiaty-i-wychowania/

STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO:

https://des.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-przyznanie-stypendiow-marszalka-wojewodztwa-pomorskiego-na-rok-szkolny-2018-2019

STYPENDIUM W RAMACH POMORSKIEGO PROGRAMU POMOCY STYPENDIALNEJ:

https://des.pomorskie.eu/-/stypendia-w-ramach-pomorskiego-programu-pomocy-stypendialnej-na-rok-szkolny-2018-2019


pdfDO SAMODZIELNEGO ZŁOŻENIA:

 

STYPENDIUM SOLIDARNOŚCI: 

http://www.pomorskafundacja.org.pl/index.php/stypendia/dokumenty

STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA GDYNI:

http://gdynia.pl/bip/edukacja,212/stypendium-miasta-gdyni-dla-uczniow-i-studentow-wyrozniajacych-sie-w-nauce-a-takze-za-osiagniecia-artystyczne-i-sportowe,496642 

STYPENDIUM BURMISTRZA MIASTA RUMIA :

https://rumia.eu/2015/12/05/stypendia/

STYPENDIUM STAROSTY WEJHEROWSKIEGO:

http://www.powiat.wejherowo.pl/index.php?kate=23&men1=86&menu=86

STYPENDIA POMOSTOWE

https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-pomostowe-na-i-rok-studiow-nowa-edycja/#post-9120

STYPENDIUM STAR2STAR

http://paga.org.pl/projekty/indeks-start2star/xi-edycja-indeks-start2star?lang=pl

MOJE STYPENDIUM

http://www.mojestypendium.pl

STUPENDIUM ORLEN

http://www.orlendarserca.pl/PL/NaszaDzialalnosc/ProgramStypendialny/Strony/default.aspx

KRAJOWY FUNDUSZ NA RZECZ DZIECI

http://fundusz.org/2010/05/regulamin-przyznawania-stypendiow-celowych/