Samorząd uczniowski KLO

Samorząd Uczniowski Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego
2019/2020

Przewodniczący: Jakub Leżohupski
Zastępca: Antoni Duszak

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Danuta Koleśniak