Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski Katolickiej Szkoły Podstawowej
2018/2019

Przewodniczący: Jakub Stachowski
Zastępca: Maria Pańczyk

Opiekun Samorządu Uczniowskiego KSP

Ewa Prokop

Samorząd Uczniowski Gimnazjum Katolickiego
2018/2019

Przewodnicząca: Agata Jarych
Zastępca:  Jakub Leżohupski

Samorząd Uczniowski Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego
2018/2019

Przewodnicząca: Paulina Strzyżewska
Zastępca: Małgorzata Kiełczewska

Opiekun Samorządu Uczniowskiego GK i KLO

Danuta Koleśniak