Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski Katolickiej Szkoły Podstawowej
2017/2018

Przewodnicząca: Maria Pańczyk
Zastępca: Jakub Stachowski

Samorząd Uczniowski Gimnazjum Katolickiego
2017/2018

Przewodnicząca: Karolina Klemenska
Zastępca:  Tomasz Dąbrowski
Marta Kacprzycka

Samorząd Uczniowski Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego
2017/2018

Przewodnicząca:
Zastępca:

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Danuta Koleśniak – KSP
Ewa Prokop