Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski Katolickiej Szkoły Podstawowej
2019/2020

Przewodniczący: Paweł Ciaś
Zastępca: Antonina Rudzka
Zastępca: Gabriella Żuczek

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Katarzyna Straszkiewicz

Samorząd Uczniowski Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego
2019/2020

Przewodniczący: Jakub Leżohupski
Zastępca: Antoni Duszak

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Danuta Koleśniak