Egzamin maturalny - materiały

pdf

Decyzja dyrektora w sprawie materiałów i przyborów na egzaminie maturalnym w 2019 r. (w starej formule)

pdf

Decyzja dyrektora w sprawie materiałów i przyborów na egzaminie maturalnym w 2019 r. (w nowej formule)

pdf

Decyzja przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania (dot. egzaminu z informatyki w 2019 r.)

pdf

Harmonogram pisemnych egzaminów w 2019 r.

pdf

Materiały i przybory pomocnicze, z których można korzystać podczas
egzaminu maturalnego w 2019 r. (obie formuły)

pdf

Komunikat Dyrektora CKE w sprawie sposobów dostosowania warunków i formy
przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2019 r.

pdf

Komunikat Dyrektora CKE o egzaminie maturalnym z informatyki w 2019 r.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOT. EGZAMINU MATURALNEGO ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:

CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ
OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W GDAŃSKU.

ARKUSZE MATURALNE ORAZ INFORMATORY MATURALNE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE CKE:

CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ.