Egzamin maturalny - materiały

pdf

Próbny egzamin maturalny 2-8 kwietnia 2020 r.

pdf

Wewnątrzszkolna instrukcja organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego

pdf

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020

pdf

Decyzja dyrektora w sprawie materiałów i przyborów na egzaminie maturalnym w 2020 r.

pdf

Decyzja przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania (dot. egzaminu z informatyki w 2020 r.)

pdf

Harmonogram pisemnych egzaminów w 2020 r.

pdf

Czas trwania egzaminów w 2020 r.

pdf

Informacja w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 w 2020 r.

pdf

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020

pdf

Dodatkowe informacje i przydatne linki