Egzamin maturalny - materiały

pdf

Harmonogram pisemnych egzaminów w 2018 r.

pdf

Materiały i przybory pomocnicze, z których można korzystać podczas
egzaminu maturalnego w 2018 r. (matura do 2015 r.)

pdf

Materiały i przybory pomocnicze, z których można korzystać podczas
egzaminu maturalnego w 2018 r. (matura od 2015 r.)

pdf

Komunikat Dyrektora CKE w sprawie sposobów dostosowania warunków i formy
przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2018 r.

pdf

Komunikat Dyrektora CKE o egzaminie maturalnym z informatyki w 2018 r.

pdf

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2018 r.

pdf

Wykaz olimpiad uprawniających do zwolnienia z danej części egzaminu maturalnego w 2018 r.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOT. EGZAMINU MATURALNEGO ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:

CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ
OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W GDAŃSKU.

ARKUSZE MATURALNE ORAZ INFORMATORY MATURALNE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE CKE:

CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ.