Dokumenty Szkoły Podstawowej

Statut Katolickiej Szkoły Podstawowej im św. Jana Pawła II w Gdyni

pdf

Program wychowawczo-profilaktycznyKatolickiej Szkoły Podstawowej
im św. Jana Pawła II w Gdyni

pdf

Zasady organizowania i prowadzenia zajęć zdalnych
w Zespole Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni

pdf

〈 〈 Egzamin ósmoklasisty 〉 〉