Rada Rodziców

Skład Zarządu Rady Rodziców na kadencję 2019/2020
Rada Rodziców KATOLIKA
Przewodniczący:
Tomasz Krasodomski
Rada Rodziców KATOLIKA
Z-ca przewodniczącego:
Aleksandra Rogaczewska-Kukawka

E-mail do Rady Rodziców: rada.rodzicow@katolik.info.plCzłonkowie Rady Rodziców

Nazwisko Imię Klasa
Górska-Pietrzykowska Aneta 1a
Dąbrowska Aleksandra 1b
Rogaczewska-Kukawka Aleksandra 2a
Dąbkowska Agnieszka 5a
Kniaziewicz Alicja 5a
Lesner Iwona 5a
Jenczelewska Anna 5b
Kapnoń-Rudnicka Iwona 6a
Dąbrowska Joanna 6a
Piotrowska Eliza 6b
Iwanicki Leszek 7
Krasodomski Tomasz 8a
Proceli-Supiwelska Izabela 8b
Chochoł-Labun Joanna I P
Grinkolc-Marczak Bernadeta I P
Dąbrowska Joanna I A
Licau Marta I BC
Różańska Monika II AB
Kaluga Dorota III AB
Rumińska Helena III AB

Termin kolejnego spotkania Rady Rodziców -  zostanie podany wkrótce.
Tomasz Krasodomski

Miejsce posiedzenia: Budynek szkolny przy Placu św. Andrzeja 2 w sali numer 10
Prosimy wszystkich przedstawicieli trójek klasowych o uczestnictwo w posiedzeniach Rady.

Regulamin Rady Rodziców w Zespole Szkół Katolickich

pdf