Rada Rodziców

Skład Zarządu Rady Rodziców na kadencję 2018/2019

Przewodnicząca:

Grażyna Dułak

Z-ca przewodniczącej:

Edyta Peplinska

E-mail do Rady Rodziców: katolikrr@gdynia.mm.pl

Informacje

Termin kolejnego spotkania Rady Rodziców - Najbliższe zebranie Rady odbędzie się 9 kwietnia 2019 r. o godz. 18.00. Zapraszam! 

Grażyna Dułak

Miejsce posiedzenia: Budynek szkolny przy Placu św. Andrzeja 2 w sali numer 1
Prosimy wszystkich przedstawicieli trójek klasowych o uczestnictwo w posiedzeniach Rady.

Dokumenty

Regulamin Rady Rodziców

Pobierz w formacie PDF