Rada Rodziców

Skład Zarządu Rady Rodziców na kadencję 2017/2018

Przewodnicząca:

Grażyna Dułak

Z-ca przewodniczącej:

Paweł Wysocki

E-mail do Rady Rodziców: katolikrr@gdynia.mm.pl

Informacje

Termin kolejnego spotkania Rady Rodziców -    Najbliższe zebranie odbędzie się 5 grudnia br. o godzinie 18.00. Przedstawicieli klas serdecznie zapraszamy.

Miejsce posiedzenia: Budynek szkolny przy Placu św. Andrzeja 2 w sali numer 1
Prosimy wszystkich przedstawicieli trójek klasowych o uczestnictwo w posiedzeniach Rady.

Dokumenty

Regulamin Rady Rodziców

Pobierz w formacie PDF