Rada Rodziców

Skład Zarządu Rady Rodziców na kadencję 2018/2019

Przewodnicząca:

Grażyna Dułak

Z-ca przewodniczącej:

Edyta Peplinska

E-mail do Rady Rodziców: katolikrr@gdynia.mm.pl

Informacje

Termin kolejnego spotkania Rady Rodziców30 października o godzinie 18.00. Przedstawicieli wszystkich klas zapraszamy. Na spotkaniu obecny będzie Ksiądz Profesor oraz Dyrekcja.

Grażyna Dułak

Miejsce posiedzenia: Budynek szkolny przy Placu św. Andrzeja 2 w sali numer 1
Prosimy wszystkich przedstawicieli trójek klasowych o uczestnictwo w posiedzeniach Rady.

Dokumenty

Regulamin Rady Rodziców

Pobierz w formacie PDF

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.