Nagroda 'Katolik'

Laureaci Nagrody Zespołu Szkół Katolickich
im. Jana Pawła II w Gdyni
“KATOLIK”
ROK 2016

Pan Kazimierz Iwaszko

ROK 2015

Pan Jerzy Miotke


ROK 2014

Ks. Prałat Sławomir Decowski

Pan Eugeniusz Żyto

ROK 2013

Pani Barbara Matuszczak 

ROK 2012

Pani Wiceprezydent Gdyni Ewa Łowkiel 


ROK 2011

Pani Elżbieta Sierżęga

ROK 2009

J. E. Ks. Biskup dr Ryszard Kasyna


ROK 2007

 

ROK 2005

Pani dr Janina Malina

Państwo Elżbieta i Władysław Pogodzińscy

 

Państwo Krystyna i Wiesław Tusk

 

Pani Grażyna Żelazna