ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W KATOLICKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

KOŁA PRZEDMIOTOWE

Koło konkursowe języka angielskiego

Dla klas 5-8

Piątek godz. 14.30, sala 7

Prowadząca: mgr Katarzyna Szlachcikowska

Przygotowanie do konkursów z j. angielskiego.

Koło konkursowe z biologii

Dla klas 4-8

Czwartek godz. 7.00, sala 16

Prowadząca: mgr Iwona Stanisławska

Rozwiązywanie zadań konkursowych.

Koło historyczne

Dla klas 4-8

Wtorek godz. 15.20, sala 7

Prowadzący: mgr Rafał Narajczyk

Podczas koła poszerzamy wiedzę historyczną. Można także uzupełnić braki związane z nieobecnościami.

Koło konkursowe z informatyki

Dla klas 4-5

Czwartek godz. 14.30, sala 15

Prowadząca: mgr Katarzyna Straszkiewicz

Rozwiązywanie zadań informatycznych o podwyższonym stopniu trudności.

Koło konkursowe z informatyki

Dla klas 6-8

Poniedziałek godz. 14.30, sala 15

Prowadząca: mgr Katarzyna Straszkiewicz

Rozwiązywanie zadań konkursowych i o podwyższonym stopniu trudności, przygotowanie do konkursu kuratoryjnego.

Koło konkursowe z matematyki

Dla klas 4-5

Wtorek godz. 13.40, sala rekreacyjna

Prowadząca: mgr Katarzyna Straszkiewicz

Rozwiązywanie zadań konkursowych, zagadek logicznych. Rozwijanie umiejętności spostrzegawczości i logicznego myślenia.

Koło konkursowe z matematyki

Dla klas 6-8

Poniedziałek godz. 15.20, sala 5

Prowadząca: dr Marta Błaszkiewicz

Przygotowanie do Konkursu Kuratoryjnego z Matematyki dla Szkół Podstawowych.

Przygotowanie do Meczów Matematycznych

Wtorek 15.20, sala 16

Prowadząca: mgr inż. Patrycja Klimowska

Rozwiązywanie zadań konkursowych i przedstawianie rozwiązań na forum.

Koło konkursowe z języka polskiego

Dla klas 4-8

Piątek godz. 14.30, sala 2

Prowadząca: mgr Ewa Prokop

Rozwiązywanie testów konkursowych i trudnych zadań, omawianie lektur wskazanych w regulaminach konkursów.

Koło konkursowe z religii

Dla wszystkich

Sala 3

Prowadząca: dr Beata Chlewicka

Przygotowanie do konkursów religijnych.

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Drukarka 3D i robotyka

Dla klas 4-8

Wtorek godz. 15.15, sala 14

Prowadzący: mgr Paweł Zajkowski

Nauka pracy z drukarką 3D oraz podstawy programowania robotów.

Koło Gier Planszowych

Dla wszystkich

Raz w miesiącu, piątek godz. 14.30 – 17.00, sala 4

Prowadzący: mgr Rafał Narajczyk

Zapraszam wszystkich, którzy grają w gry planszowe, a także tych, którzy chcieliby poznać gry i spędzić czas z rówieśnikami na dobrej zabawie.

Zajęcia teatralne

Dla klas 4-8

Poniedziałek godz. 15.20 – 16.05

Wtorek godz. 14.30 – 16.05

sala 6

Prowadzący: mgr Mariusz Żarnecki

Zabawy teatralne. Zabawy słowem. Podstawy wiedzy o teatrze i gry aktorskiej

Szkolny Zespół Muzyczny

Dla klas 4-8

Czwartek godz. 15.15, sala 4

Prowadzący: mgr Paweł Zajkowski

Przygotowanie oprawy muzycznej szkolnych uroczystości.

 


ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

dla klasy 6a

Wtorek godz. 14.30, sala 3

Prowadząca: mgr Magdalena Janik

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z lekcji, wyjaśnienie niejasności.

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

dla klasy 7

Poniedziałek godz. 7.00, sala 7

Prowadząca: mgr Magdalena Janik

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z lekcji, wyjaśnienie niejasności.

Konsultacje z biologii

Dla klas 5 i 7

Piątek godz. 14.30, sala 16

Prowadząca: mgr Magdalena Dułak

Utrwalanie zagadnień omawianych na lekcjach, uzupełnianie zaległości, poprawianie prac pisemnych.

Zajęcia wyrównawcze z przyrody i biologii

Dla klas 4-8

Piątek 14.30, sala 17

Prowadząca: mgr Iwona Stanisławska

Wyjaśnianie zagadnień bieżącego i wcześniejszego materiału. Możliwość poprawy sprawdzianów i napisania zaległych.

Zajęcia wyrównawcze z chemii

Dla klas 7-8

Poniedziałek godz. 14.30 lub wtorek godz. 15.15, sala 8

Prowadzący: dr Piotr Malecha

Uzupełnienie braków, ćwiczenie najważniejszych umiejętności

Zajęcia wyrównawcze z fizyki

Dla klas 7-8

Czwartek godz. 15.20, sala 13

Prowadząca: mgr inż. Patrycja Klimowska

Utrwalanie i wyjaśnianie zagadnień bieżącego i wcześniejszego materiału. Możliwość poprawy sprawdzianów i napisania zaległych.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Dla klas 4-5

Poniedziałek godz. 13.40, sala rekreacyjna

Prowadząca: mgr Katarzyna Straszkiewicz

Utrwalanie i wyjaśnianie zagadnień z lekcji, uzupełnianie zaległości, możliwość poprawy sprawdzianów.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Dla klas 5-7

Piątek godz. 14.30, sala 5

Prowadząca: dr Marta Błaszkiewicz

Utrwalenie i wyjaśnienie wiadomości z lekcji.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Dla klas 8

Poniedziałek godz. 14.30, sala 6

Prowadząca: mgr Alina Wandtke

Utrwalanie i wyjaśnianie zagadnień z lekcji, uzupełnianie zaległości.

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z matematyki

Dla klas 8

Piątek godz. 14.30, sala 4

Prowadząc: mgr Katarzyna Straszkiewicz

Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych oraz wyjaśnianie bieżącego materiału. Możliwość poprawy sprawdzianów.

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

Dla klas 4, 5

Wtorek godz. 13.40, sala 2

Prowadząc: mgr Ewa Prokop

Utrwalanie zagadnień omawianych na lekcjach, uzupełnianie zaległości, poprawianie prac pisemnych.

ZAJĘCIA SPORTOWE

Piłka nożna

Dla klas 4-8

Środa godz. 16.05, Sala gimnastyczna

Prowadząca: mgr Anna Wandtke

Siatkówka

Dla klas 4-8

Poniedziałek godz. 16.0, Sala gimnastyczna

Prowadzący: mgr Mariusz Augustynowicz

Koło szachowe

Dla klas 1-6

Poniedziałek godz. 13.40, sala 2

Prowadzący: mgr Mariusz Augustynowicz