Samorząd Uczniowski Katolickiej Szkoły Podstawowej
2018/2019

Przewodniczący: Jakub Stachowski
Zastępca: Maria Pańczyk

Opiekun Samorządu Uczniowskiego KSP

Ewa Prokop