Komunikat dotyczący warunków na egzaminie w czerwcu!
pdfZasady higieny i bezpieczeństwa w związku z Covid2019

20200515_plakat_8klas

pdf

Zasady organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Gdyni uwzględniające zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 powstała we współpracy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi.

Zobacz dokument >>Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku

Zobacz dokument >>Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

Zobacz dokument >>Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku

Zobacz dokument >>FAQ – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Zobacz dokument >>CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA >>