Statut Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II

pdf

Program wychowawczo – profilaktyczny Katolickiej Szkoły Podstawowej

pdf

Procedury postępowania nauczycieli Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II

pdf

Regulamin organizowania wycieczek i opieki nad uczniami

pdf