Współpraca z uczelniami

30 Październik 2018

LABORKI to jest to! Liceum mat-fiz na WE UMG.

30 października 2018

Październik za nami! Nowy rok akademicki to dla nas możliwość podjęcia i kontynuowania współpracy zorientowanej na uatrakcyjnienie nauki i kontakt ze specjalistami. Zainteresowani uczniowie […]


30 Październik 2018

LABORKI to jest to! Liceum biol-chem na WOiG UG.

30 października 2018

Październik za nami! Nowy rok akademicki to dla nas możliwość podjęcia i kontynuowania współpracy zorientowanej na uatrakcyjnienie nauki i kontakt ze specjalistami. Koło Pasjonatów […]


24 Styczeń 2018

Spotkanie Rady Konsultacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej

24 stycznia 2018

16 Styczeń 2018

Wykład „ Molekularni posłańcy – inteligentne leki”

16 stycznia 2018

Prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej wygłosił wykład „Molekularni posłańcy – inteligentne leki” dla uczniów naszej szkoły.