Absolwenci szkoły podstawowej z 2019 r.

Liczba absolwentów w roku szkolnym: 91