Hej kolęda, kolęda!

21 Grudzień 2020
21 grudnia 2020

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej wraz z uczniami klasy III przygotowali program słowno-muzyczny pt.: “Hej kolęda, kolęda”. To właśnie ona, kolęda polska, przez wieki śpiewana w każdym domu dawała ludziom nadzieję na lepsze jutro. Jest bardzo aktualna i w naszych, trudnych czasach. Chrystus Pan już idzie, jest coraz bliżej. Otwórzmy nasze serca na Jego przyjście! “Kolęda głosi wszystkim ludziom, niech będzie Bogu chwała. I pokój ludziom, który daje, Dzieciątka rączka mała…”

Hej kolęda kolęda!