Zaproszenie do udziału w XVI Olimpiadzie Matematycznej Juniorów

10 Wrzesień 2020
10 września 2020

Zapraszam uczniów szkoły podstawowej do udziału w zawodach testowych XVI Olimpiady Matematycznej Juniorów, które odbędą się 24 września 2020 r. o godzinie 9:00 (numer sali zostanie podany w późniejszym terminie).

Aby zgłosić udział w zawodach wystarczy dostarczyć do 22 września do sekretariatu szkoły wypełnioną i podpisane przez rodziców zgodę na udział w olimpiadzie (zgoda-omj).

Zawody pierwszego stopnia składają się z dwóch niezależnych części: korespondencyjnej i testowej.

  • Część korespondencyjna polega na samodzielnym rozwiązaniu ogłoszonych zadań konkursowych oraz przekazaniu swoich rozwiązań na ręce szkolnego koordynatora – pani Aliny Wandtke,
  • Część testowa odbywa się w szkole

Szczegółowe informacje dotyczące zawodów znajdują się na stronie https://www.omj.edu.pl/.

Informacja o zawodach:informacja_uczen

klauzula informacyjna:klauzula_omj

 

Zawody drugiego stopnia: 16 stycznia 2021

Zawody trzeciego stopnia: 20, 21 marca 2021

 

Olimpiada Matematyczna Juniorów to olimpiada przedmiotowa z matematyki na poziomie szkoły podstawowej wpisana na listę Ministerstwa Edukacji Narodowej olimpiad uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów w pierwszej kolejności do szkół ponadpodstawowych.

 

Serdecznie zapraszam do udziału w Olimpiadzie!:)