Wojewódzki Konkurs Biblijny - informacja dla uczniów Szkoły Podstawowej i Liceum

21 Czerwiec 2020
21 czerwca 2020

Laureatką Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego im. Sł. Bożego kard. A. Hlonda została Joanna Łacheta z klasy 8 a.

Składamy serdeczne gratulacje!!!

Pragnę równocześnie poinformować, iż etapy powiatowe (rejonowe) Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego odbędą się 18 września br., natomiast etap wojewódzko-metropolitalny 10 października 2020 roku w Rumi. Szczegółowe informacje zostaną przekazane w późniejszym czasie.

Dziękujemy za udział w Konkursie i zapraszamy do kolejnych etapów.
Z Panem Bogiem!
Organizator Wojewódzkiego Konkursu
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej