3 Luty 2020

Sekretariat Szkoły

3 lutego 2020

Informuję, że od 03 lutego 2020 roku rozpoczynamy rekrutację do gdyńskiego Katolika. Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły.

Składanie dokumentów od 02 marca 2020 roku (po wznowieniu zajęć dydaktycznych). Rodziców uczniów zainteresowanych aplikowaniem do naszej szkoły proszę o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, który zostanie umieszczony na stronie internetowej www.katolik.info.pl

ZASADY PRZYJĘCIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ (PDF)

pdf

Rodziców zainteresowanych rekrutacją do klasy I szkoły podstawowej prosimy o kontakt z Panem Jerzym Ciecholewskim (Rada Rodziców – tel. 512 145 897), który koordynuje inicjatywę rodzicielską i udziela szczegółowych informacji. O przyjęcie dziecka do szkoły mogą ubiegać się rodzice/opiekunowie prawni, którzy w pełni akceptują przyjęte warunki prowadzonej rekrutacji oraz sposób organizacji pracy szkoły.
Wobec prowadzonych działań podajemy Państwu oficjalny link do elektronicznego formularza zgłoszeniowego:

- formularz zgłoszeniowy do klasy I

Dopiero po wznowieniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych będzie można dostarczyć dokumenty w wersji papierowej. Wówczas też odbędzie się spotkanie organizacyjne.
O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń i wyniki rozmowy rekrutacyjnej z kandydatem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi.

Zapisy do Szkoły Podstawowej >>


ZASADY PRZYJĘCIA DO LICEUM (PDF)

pdf

Zapisy do Liceum Ogólnokształcącego >>