Udział Wspólnoty w Drodze Krzyżowej

15 Marzec 2019

Beata Chlewicka

15 marca 2019

Dnia 15 marca 2019 roku, Wspólnota Szkoły uczestniczyła w parafialnej Drodze Krzyżowej pod przewodnictwem Księdza Profesora Wojciecha Cichosza. Rozważania do nabożeństwa pasyjnego odczytała młodzież Liceum Ogólnokształcącego.

Duchu Święty! Ciebie posłał Chrystus Pan, abyś przypomniał wszystko i nas oświecał. Prosimy, bądź z nami w czasie rozważania Męki Pańskiej, abyśmy w Chrystusie na nowo odkryli swego Pana i Odkupiciela. Idąc za Nim Krzyżową Drogą, chcemy upodabniać się do swego Zbawcy. A napełnieni Tobą, Duchu Święty, ufamy, że będziemy również przynosić jak najlepsze owoce. Duchu Święty prowadź!

Zobacz zdjęcia >>