29 Listopad 2018
29 listopada 2018

 

Jak zwykle wszystko zaczyna się od wprowadzenia w zagadnienie, omówienie przebiegu ćwiczenia, omówienie podstaw teoretycznych oraz prezentacja przyrządów do przeprowadzenia doświadczenia i metodyki.

ruch jednostajny zm-1

Ruchem jednostajnie zmiennym prostoliniowym nazywa się taki ruch, który odbywa się po torze prostoliniowym oraz w równych odstępach czasu ciało zmienia swoją szybkość o taką samą wartość (czyli liniowo). Przykładami takiego ruchu są:

• ruch spadającego swobodnie ciała

• ruch zatrzymującego się powoli samochodu

• ruch startującego samolotu

Zasady powodzenia pracy doświadczalnej w laboratorium – Warunek 1:

ruch jednostajny -2

Jeżeli szybkość ciała rośnie to taki ruch nazywamy ruchem jednostajnie przyspieszonym, jeżeli zaś szybkość maleje, wtedy mówimy o ruchu jednostajnie opóźnionym. Szybkość ciała może się zmieniać w różnym tempie; może na przykład zwiększać się wolniej lub szybciej. W związku z tym definiuje się wielkość fizyczną, która charakteryzuje tempo zmian szybkości. Jest to tak zwane przyspieszenie. Jeżeli znamy przyspieszenie wtedy łatwo można obliczyć szybkość ciała w dowolnej chwili czasu t. Wystarczy odpowiednio przekształcić wzór.

Warunek 2:

ruch jednostajny -3Należy pamiętać, że obliczając prędkość w ruchu jednostajnie opóźnionym do wzoru wstawiamy wartość ujemną przyspieszenia. Aby obliczyć drogę ciała w ruchu jednostajnie zmiennym skorzystamy z faktu, że drogę można obliczyć jako pole powierzchni odpowiedniej figury pod wykresem szybkości.

Warunek 3:

ruch jednostajny -4Obliczając pole pod wykresem v(t) sporządzonym dla rozważanego przypadku ruchu, obliczamy drogę przebytą przez ciało tym ruchem. Zapamiętaj ! Jeżeli v początkowe równe jest zeru to obliczamy pole trójkąta, a jeżeli v początkowe nie jest równe zeru obliczamy pole trapezu.