Przyjęcie stroju duchownego przez Kleryka Mateusza Grabowskiego

8 Październik 2017

Beata Chlewicka

8 października 2017

Dzień 8 października 2017 roku w naszej wspólnocie jest dniem wyjątkowym. Powodem tego są ,,obłóczyny”, czyli przyjęcie stroju duchownego – sutanny, przez  Absolwenta Szkoły -

Kleryka Mateusza Grabowskiego.

Przywdzianie sutanny wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, oznacza pragnienie wejścia na drogę posługi kapłańskiej i całkowite poddanie się woli Bożej. Stanowi uzewnętrzniony wyraz komunii życia z Chrystusem: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20). Symbolizuje wyrzeczenie się świata i początek nowego życia.

Życzymy naszemu Klerykowi Mateuszowi, aby noszenie przez niego stroju duchownego było dla świata godnym świadectwem i widzialnym znakiem przynależności do Pana Jezusa.

Życzymy wielu łask Bożych oraz wytrwałości w dawaniu świadectwa wiary życiem oraz nowo przyjętym strojem duchownym. Tego my, świeccy,  w dzisiejszym świecie niezwykle potrzebujemy!

 Wspólnota Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Gdyni